Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An

Bài viết nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng thanh toán quốc tế, từ đó đưa ra hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại VCB - Nghệ An trong giai đoạn sắp tới.