Ngoại trưởng Nga nói "500 năm thống trị" của phương Tây sắp kết thúc

() - Ngoại trưởng Nga cảnh báo rằng, "500 năm thống trị thế giới" của phương Tây có thể sắp đến những ngày cuối và khẳng định việc hình thành thế giới đa cực là quá trình khách quan của lịch sử.