Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Chiều 4/12, Ban tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV đã tổng kết và Bế mạc Ngày hội, trao các giải thưởng xuất sắc cho các đội thi. Đồng thời, trao cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ XVI năm 2025 cho tỉnh Yên Bái.