Đánh giá năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT Vĩnh Phúc

Tại thị trường Vĩnh Phúc, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) như: VNPT, Viettel, Mobifone, FPT không kém phần khốc liệt. Kết quả điều tra, khảo sát 180 khách hàng và 115 chuyên gia cho thấy, năng lực cạnh tranh của VNPT Vĩnh Phúc so với các đối thủ là vượt trội hơn, uy tín của VNPT Vĩnh Phúc trong lòng khách hàng được đánh giá cao hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế VNPT Vĩnh Phúc cần khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả n...