Đà Nẵng muốn thu hút khách quốc tế bằng golf

Mục tiêu của ngành du lịch Đà Nẵng là hướng đến các thị trường trọng điểm quan tâm về du lịch golf như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.