Dấu ấn đặc biệt của Golden Smile Corporation trong hành trình chinh phục thị trường Đông Nam Bộ

Chi nhánh văn phòng Đông Nam Bộ tại Bình Dương chính thức đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới của Golden Smile Corporation.