Hòn đảo ở "tận cùng thế giới", không bóng người được rao hơn 800 tỷ đồng

() - Hòn đảo nằm ngoài khơi Chile đang được rao bán với giá 35 triệu USD (hơn 860 tỷ đồng), dù nơi đây vẫn hoang vu, chưa có một căn nhà nào.