Thương tiếc người hiền Lâm Thị Mỹ Dạ

5h sáng ngày 6/7, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ra đi. Cuộc rời chốn nhân gian nhẹ như lông hồng của Lâm Thị Mỹ Dạ giống như người tiên trở về cảnh giới cũ, có nhiều mây trắng và trong.