Hồ Xuân Hương là nhà thơ kiên quyết đổi mới

Trong khảo luận của mình, GS Hà Minh Đức thêm lần nữa khẳng định: “Hồ Xuân Hương - Ngòi bút tiên phong: Hồ Xuân Hương là nhà thơ kiên quyết đổi mới”.