Công bố Dự thảo lần 3 Nghị định Kinh doanh xăng dầu, 2 'ông lớn' nhà nước nắm 70% thị phần có thể hưởng lợi thế nào?

Khác với dự thảo lần 2, theo bản lần 3, chi phí kinh doanh định mức sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bởi Bộ Công thương và Bộ Tài chính.