Một trong hai đồng sáng lập Grab quyết định nghỉ việc

Sau hơn 1 thập kỷ cùng tạo lập nên đế chế gọi xe vào giao đồ ăn Grab, 1 trong 2 đồng sáng lập của công ty quyết định rời đi.