Doanh nghiệp điện của em trai ông Vũ Quang Hội (Bitexco) nợ hơn 8.000 tỷ, lãi 21 tỷ đồng trong 6T2022

BB Power Holdings được thành lập vào năm 2011 do doanh nhân Vũ Quang Bảo – em trai ông Vũ Quang Hội – chủ tịch Tập đoàn Bitexco làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.