Lâm Đồng từ chối đề nghị "kỳ lạ" của doanh nghiệp trên "đất vàng"

Sau khi bàn giao lại đất và tự nguyện tặng ngôi nhà trên đất vàng 01 Trần Qúy Cáp, đến nay Công ty TNHH Đà Lạt B&T lại muốn tỉnh Lâm Đồng đưa giá trị ngôi nhà này vào giá đấu giá để trả cho mình.