Thực hư Kiên Giang cử cán bộ sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm xổ số ở...

Trong số 10 người tham gia đoàn đi tham quan, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về xổ số kiến thiết thì có 3 cán bộ đương chức là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh ở Kiên Giang