Ai sở hữu khách sạn 5 sao giữa trung tâm Hà Nội nơi CEO Apple Tim Cook đang ở?

Theo lịch trình dự kiến, Tim Cook có 2 ngày làm việc tại Việt Nam với một số hoạt động liên quan đến giáo dục, gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt Nam.