Quán cháo "nhà nghèo" ở Hà Nội, khách xếp hàng dài chờ thưởng thức

() - Quán cháo đậu cà nằm trên phố Hàng Vôi (Hà Nội) luôn đông nghẹt khách mỗi giờ trưa.