Anphabe: 2024 sẽ chứng kiến sự trở lại của ‘Zombie công sở’ – nhóm người đi làm cho có, không nỗ lực và cũng không ý định nghỉ việc

Tương ứng với xu hướng kinh tế dần hồi phục, và nhiều doanh nghiệp (DN) đang tuyển dụng trở lại sau 1 năm sa thải hàng loạt.