Chủ đầu tư Venezia Beach báo lãi 1,6 tỷ đồng, nợ phải trả “phình to” hơn 4.160 tỷ đồng

Năm 2023, Hưng Vượng Developer - chủ đầu tư Venezia Beach (Bình Thuận) báo lãi 1,6 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp tiếp tục “phình to” lên hơn 4.160 tỷ đồng.